Sudoku

 

Jak funguje online sudoku?  

Naše online sudoku se snadno používá pomocí myši nebo dotykové obrazovky. Pokud kliknete do prázdného pole, zobrazí se 9 malých pomocných čísel, která můžete přepínat a zadávat jako řešení do pole. Kromě toho jsou k dispozici 2 nápovědy, pokud se zaseknete. Číslo můžete také vymazat jednoduchým kliknutím na něj a čísla nápovědy se opět objeví.

Čísla nápovědy jsou k dispozici ve 2 barvách, zda použijete obě barvy a jak je použijete, je na vás. Například můžete 2. barvou označit 2 možné pozice čísla v rámci sloupce/řádku/kvadrantu, pokud již blokují jiné pozice pro toto číslo.

Co je to režim myši a dotykové obrazovky v Sudoku?  

Aby bylo online Sudoku co nejpohodlnější, integrovali jsme 2 herní režimy, režim pro myš na počítači a režim pro dotykovou obrazovku. Online Sudoku se snaží určit správný režim automaticky, ale herní režim lze přepnout i ručně.

Jak funguje režim Sudoku pro myš?  

V režimu Sudoku pro myš na PC se malá pomocná čísla přepínají jednoduchým kliknutím myší a číslo se zadává jako řešení poklepáním na příslušné pomocné číslo.

Ovládání myší je velmi přímé a intuitivní, žádné zbytečné klikání navíc.

Jak funguje režim dotykové obrazovky?  

V režimu dotykové obrazovky se zobrazují další tlačítka pro přepínání mezi pomocnými čísly a pro zadání čísla jako řešení. Kterékoli pole Sudoku pak aktivujete klepnutím na něj a tato tlačítka pak ovlivňují toto pole.

Přímé přepínání pomocných čísel je v režimu dotykové obrazovky deaktivováno, zejména proto, že je obtížné se prstem správně trefit do malých čísel. Dvojklikem na dotykovou obrazovku se zvětšuje a zmenšuje, takže ji nelze použít ani k ovládání.

Jaké jsou pomůcky pro řešení sudoku?  

Pro Sudoku Online nabízíme 2 pomůcky: skenování všech řádků, sloupců a kvadrantů včetně zobrazení všech nalezených unikátních řešení a možnost zadání správného čísla do pole.

Tyto pomůcky jsou ideální pro začátečníky, tj. získat nápovědu a pak se sami přesvědčit, proč je toto řešení správné. Ale samozřejmě je můžete použít i v případě, že se zaseknete, v popředí by měla být zábava, nikoli frustrace z toho, že jste se zasekli.

Co přesně se v sudoku skenuje?  

Tlačítko " Skenování všeho" odkryje pomocná čísla ve všech polích a spustí proces skenování ve všech řádcích, sloupcích a kvadrantech, podívá se, ve kterých polích je které číslo blokováno, a také, zda příslušné pole v rámci řádku, sloupce nebo kvadrantu musí mít určité číslo. Jedinečná řešení jsou pak barevně zvýrazněna.

V úvahu se berou všechna zadaná čísla a k řešení není přístup, tj. pokud bylo v některém poli dříve zadáno nesprávné číslo, může proces skenování zobrazit i nesprávná čísla řešení.

Proces skenování v Sudoku Online také bere v úvahu pouze zadaná čísla a v některých případech vymazává již určená řešení. Proto může být nutné zohlednit “nejednoznačné” pozice pro další čísla řešení, např. pokud se číslo musí nacházet v jednom ze 2 polí v rámci sloupce/řádku nebo kvadrantu a další pozice v jiných sloupcích/řádcích/kvadrantech jsou již v důsledku toho zablokovány. To může vést k tomu, že proces skenování nenajde žádná další řešení.

Jak odhalím pole sudoku?  

Tlačítko " Odhalte" zadá správné číslo do pole Sudoku. Pokud je pole již vybráno v režimu dotykové obrazovky, zadá se zde správné číslo, v opačném případě je nutné pole vybrat.

Co se zaznamenává do statistik Sudoku?  

Do statistik Sudoku se zaznamenávají pouze řešení, u kterých bylo řešení na konci jednou zkontrolováno, tj. nejsou brána v úvahu všechna řešení s pomůckami nebo mezikontrolami. Existuje také časové okno, pokud bylo sudoku vyřešeno nemožně rychle nebo je doba řešení příliš dlouhá, např. kvůli nepřítomnosti v mezidobí, není do statistik zahrnuto. Aktualizace statistik může být také mírně zpožděna.

Jak funguje soutěž Sudoku?  

Po vyřešení a kontrole sudoku máte možnost svůj výsledek včetně odkazu sdílet na sociálních sítích. Pokud na tento odkaz klikne kamarád, uvidí před časovačem a na tlačítkách [] zadané časy a akce a může se pokusit být lepší a následně může také sdílet svůj výsledek.

Co je to režim vysokého kontrastu v Sudoku?  

Kromě světlého a tmavého provedení existuje také možnost zobrazit webovou stránku a sudoku ve vysokém kontrastu, tedy čistě černobíle. V Sudoku se pak zadaná čísla zobrazují plným podtržením a nesprávně zadaná čísla tečkovaným podtržením. Toto zobrazení lze použít ke kompenzaci všech forem barvosleposti.

Jaká jsou pravidla sudoku?  

Sudoku se skládá z 9 sloupců a 9 řádků, které dohromady tvoří 81 čtverců sudoku, které jsou zase rozděleny do 3x3 čtvercových kvadrantů. Čísla 1-9 se v každém řádku/sloupci/kvadrantu objeví jednou. Ve skutečném sudoku existuje pouze jedno řešení.

( 735 slov = 4842 znaků)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
zatím vyřešeno 0 krát
Průměrný čas: 00:00 minut
Sudoku120.com