Sudoku

 

Hvordan fungerer online Sudoku?  

Vores online Sudoku er nem at bruge med musen eller en touchscreen. Hvis du klikker i et tomt felt, kommer der 9 små hjælpetal frem, som du kan skifte mellem og indtaste som løsningen i feltet. Derudover er der 2 hints, hvis du sidder fast. Du kan også slette et tal ved blot at klikke på det, så kommer hjælpetallene frem igen.

Hjælpetallene er tilgængelige i 2 farver, og det er op til dig, om du vil bruge begge farver, og hvordan du vil bruge dem. Du kan f.eks. bruge den anden farve til at markere to mulige positioner for et tal i en kolonne/række/kvadrant, hvis de allerede blokerer for andre positioner for dette tal.

Hvad er muse- og berøringsskærmstilstand i Sudoku?  

For at gøre online Sudoku så behageligt som muligt, har vi integreret 2 spiltilstande, en tilstand til musen på pc’en og en tilstand til touchskærmen. Online Sudoku forsøger automatisk at finde den rigtige tilstand, men spiltilstanden kan også skiftes manuelt.

Hvordan fungerer Sudoku musetilstand?  

I Sudoku-tilstand for musen på pc’en skiftes de små hjælpetal ved et enkelt museklik, og et tal indtastes som løsningen ved at dobbeltklikke på det tilsvarende hjælpetal.

Betjeningen med musen er meget direkte og intuitiv, ingen unødvendige ekstra klik.

Hvordan fungerer touchscreen-tilstanden?  

I touchscreen-tilstand vises der ekstra knapper til at skifte mellem hjælpetallene og til at indtaste et tal som en løsning. Ethvert Sudoku-felt aktiveres ved at trykke på det, og disse knapper påvirker så dette felt.

Direkte skift mellem hjælpetallene er deaktiveret i touchscreen-tilstand, især fordi det er svært at ramme de små tal korrekt med fingeren. Dobbeltklik på touchskærmen zoomer ind og ud, så den kan heller ikke bruges til betjening.

Hvad er Sudoku-hjælpemidlerne?  

Vi tilbyder 2 hjælpemidler til Sudoku Online: scanning af alle rækker, kolonner og kvadranter, herunder visning af alle unikke løsninger, der er fundet, og muligheden for at indtaste et korrekt tal i et felt.

Disse værktøjer er ideelle for begyndere, dvs. få hjælp og derefter selv se, hvorfor denne løsning er korrekt. Men selvfølgelig kan du også bruge dem, hvis du sidder fast, det sjove skal være i forgrunden, ikke frustrationen over at sidde fast.

Hvad er det egentlig, der scannes i Sudoku?  

Knappen “Scan alt” afslører hjælpetallene i alle felter og starter en scanningsproces i alle rækker, kolonner og kvadranter, kontrollerer i hvilke felter hvilket tal er blokeret, og også om det respektive felt inden for rækken, kolonnen eller kvadranten skal have et bestemt tal. Unikke løsninger fremhæves derefter med farve.

Alle indtastede tal tages i betragtning, og der er ikke adgang til løsningen, dvs. hvis der tidligere er indtastet et forkert tal i et felt, kan scanningsprocessen også vise forkerte løsningsnumre.

Scanningsprocessen i Sudoku Online tager også kun hensyn til de indtastede tal og i nogle tilfælde klare løsninger, der allerede er blevet bestemt. Det kan derfor være nødvendigt at overveje “tvetydige” positioner for yderligere løsningsnumre, f.eks. hvis et tal skal være i et af 2 felter inden for en kolonne/række eller kvadrant, og andre positioner i andre kolonner/rækker/kvadranter allerede er blokeret som følge heraf. Det kan føre til, at scanningsprocessen ikke finder flere løsninger.

Hvordan afdækker jeg et Sudoku-felt?  

Knappen ““Afdæk”” indtaster det korrekte tal i Sudoku-feltet. Hvis et felt allerede er valgt i touchscreen-tilstand, indtastes det korrekte tal her, ellers skal der vælges et felt.

Hvad registreres i Sudoku-statistikken?  

Sudoku-statistikken registrerer kun løsninger, hvor løsningen er blevet kontrolleret én gang til sidst, dvs. alle løsninger med hjælpemidler eller mellemliggende kontroller tages ikke i betragtning. Der er også et tidsvindue, hvis en sudoku blev løst umuligt hurtigt, eller løsningstiden er for lang, f.eks. på grund af fravær i mellemtiden, er den ikke inkluderet i statistikken. Opdateringen af statistikken kan også forsinkes en smule.

Hvordan fungerer Sudoku-konkurrencen?  

Når du har løst og tjekket en sudoku, har du mulighed for at dele dit resultat, inklusive et link, på sociale medier. Hvis en ven klikker på dette link, vil de se de angivne tider og handlinger i [] foran timeren og på knapperne og kan prøve at være bedre og kan derefter også dele deres resultat.

Hvad er højkontrasttilstanden i Sudoku?  

Ud over de lyse og mørke designs er der også mulighed for at vise hjemmesiden og sudokuen i høj kontrast, dvs. ren sort og hvid. I sudokuen vises de givne tal så med en solid understregning og forkert indtastede tal med en stiplet understregning. Denne repræsentation kan bruges til at kompensere for alle former for farveblindhed.

Hvad er reglerne for sudoku?  

En sudoku består af 9 kolonner og 9 rækker, som tilsammen udgør 81 sudoku-kvadrater, som igen er inddelt i 3x3 kvadratiske kvadranter. Tallene 1-9 optræder én gang i hver række/kolonne/kvadrant. I en rigtig Sudoku er der kun én løsning.

( 787 ord = 5176 tegn)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
løst 0 gange indtil videre
Gennemsnitlig tid: 00:00 minutter
Sudoku120.com