Sudoku

 

Hvordan fungerer Sudoku på nett?  

Sudoku på nett er enkelt å bruke med musen eller en berøringsskjerm. Hvis du klikker i et tomt felt, vises 9 små hjelpetall som du kan bytte og skrive inn som løsningen i feltet. I tillegg er det 2 hint hvis du kjører deg fast. Du kan også slette et tall ved å klikke på det, så vises hjelpenumrene igjen.

Hjelpetallene er tilgjengelige i to farger, og du bestemmer selv om du vil bruke begge fargene og hvordan du vil bruke dem. Du kan for eksempel bruke den andre fargen til å markere to mulige posisjoner for et tall i en kolonne/rad/kvadrant hvis de allerede blokkerer andre posisjoner for dette tallet.

Hva er mus- og berøringsskjermmodus i Sudoku?  

For å gjøre online Sudoku så behagelig som mulig har vi integrert to spillmoduser, en modus for musen på PC-en og en modus for berøringsskjermen. Online Sudoku prøver å finne riktig modus automatisk, men du kan også bytte spillmodus manuelt.

Hvordan fungerer Sudoku i musemodus?  

I Sudoku-modus for musen på PC-en byttes de små hjelpetallene med et enkelt museklikk, og et tall legges inn som løsning ved å dobbeltklikke på det tilsvarende hjelpetallet.

Betjeningen med musen er svært direkte og intuitiv, uten unødvendige ekstra klikk.

Hvordan fungerer berøringsskjermmodus?  

I berøringsskjermmodus vises ekstra knapper for å bytte mellom hjelpetallene og for å angi et tall som løsning. Et hvilket som helst Sudoku-felt aktiveres ved å trykke på det, og disse knappene påvirker da dette feltet.

Direkte veksling mellom hjelpetallene er deaktivert i berøringsskjermmodus, særlig fordi det er vanskelig å treffe de små tallene riktig med fingeren. Dobbeltklikk på berøringsskjermen zoomer inn og ut, så den kan heller ikke brukes til betjening.

Hva er hjelpemidlene til Sudoku?  

Vi tilbyr to hjelpemidler for Sudoku Online: skanning av alle rader, kolonner og kvadranter, inkludert visning av alle unike løsninger som er funnet, og muligheten til å skrive inn et riktig tall i et felt.

Disse verktøyene er ideelle for nybegynnere, dvs. du kan få hjelp og deretter selv se hvorfor løsningen er riktig. Men du kan selvfølgelig også bruke dem hvis du kjører deg fast, det morsomme skal være i forgrunnen, ikke frustrasjonen over å kjøre seg fast.

Hva skannes egentlig i Sudoku?  

Knappen “Skann alt” avdekker hjelpetallene i alle feltene og starter en skanneprosess i alle rader, kolonner og kvadranter, ser i hvilke felter hvilket tall er blokkert og også om det respektive feltet i raden, kolonnen eller kvadranten må ha et bestemt tall. Unike løsninger markeres deretter i farger.

Alle inntastede tall tas i betraktning, og det er ingen tilgang til løsningen, dvs. at hvis det tidligere er lagt inn feil tall i et felt, kan skanneprosessen også vise feil løsningstall.

Skanneprosessen i Sudoku Online tar også bare hensyn til de tallene som er lagt inn, og i noen tilfeller også klare løsninger som allerede er bestemt. Det kan derfor være nødvendig å ta hensyn til “tvetydige” posisjoner for ytterligere løsningsnummer, f.eks. hvis et tall må være i ett av to felt i en kolonne/rad eller kvadrant og andre posisjoner i andre kolonner/rader/kvadranter allerede er blokkert som følge av dette. Dette kan føre til at skanneprosessen ikke finner flere løsninger.

Hvordan avdekker jeg et Sudoku-felt?  

Med knappen “Avdekke” skriver du inn riktig tall i Sudoku-feltet. Hvis et felt allerede er valgt i berøringsskjermmodus, legges det riktige tallet inn her, ellers må et felt velges.

Hva registreres i Sudoku-statistikken?  

Sudoku-statistikken registrerer bare løsninger der løsningen er kontrollert én gang til slutt, dvs. at alle løsninger med hjelpemidler eller mellomliggende kontroller ikke tas med. Det er også et tidsvindu, hvis en Sudoku ble løst for raskt eller løsningstiden er for lang, f.eks. på grunn av fravær i mellomtiden, blir den ikke tatt med i statistikken. Oppdateringen av statistikken kan også forsinkes noe.

Hvordan fungerer Sudoku-konkurransen?  

Når du har løst og krysset av en sudoku, har du mulighet til å dele resultatet ditt, inkludert en lenke, på sosiale medier. Hvis en venn klikker på denne lenken, vil vedkommende se de angitte tidene og handlingene i [] foran tidtakeren og på knappene, og kan prøve å bli bedre og deretter også dele resultatet sitt.

Hva er høykontrastmodus i Sudoku?  

I tillegg til de lyse og mørke designene er det også mulig å vise nettstedet og Sudoku i høy kontrast, dvs. i ren svart-hvitt. I sudokuen vises da de oppgitte tallene med en heltrukken understrekning, mens tall som er skrevet feil, vises med en stiplet understrekning. Denne fremstillingen kan brukes til å kompensere for alle former for fargeblindhet.

Hva er reglene for Sudoku?  

En sudoku består av 9 kolonner og 9 rader, som til sammen utgjør 81 sudokuruter, som igjen er delt inn i 3x3 kvadratiske kvadranter. Tallene 1-9 forekommer én gang i hver rad/kolonne/kvadrant. I en ekte Sudoku er det bare én løsning.

( 800 ord = 5090 tegn)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
løst 0 ganger så langt
Gjennomsnittlig tid: 00:00 minutter
Sudoku120.com