Sudoku

 

Jak działa Sudoku online?  

Nasze Sudoku online jest łatwe w obsłudze za pomocą myszy lub ekranu dotykowego. Jeśli klikniesz w puste pole, pojawi się 9 małych liczb pomocniczych, które możesz przełączać i wprowadzać jako rozwiązanie w polu. Ponadto dostępne są 2 podpowiedzi, jeśli utkniesz. Możesz także usunąć numer, po prostu klikając go, a numery pomocy pojawią się ponownie.

Numery pomocy są dostępne w 2 kolorach, a to, czy użyjesz obu kolorów i jak ich użyjesz, zależy od Ciebie. Na przykład, możesz użyć drugiego koloru, aby zaznaczyć 2 możliwe pozycje liczby w kolumnie/wierszu/kwartale, jeśli blokują one już inne pozycje dla tej liczby.

Czym jest tryb myszy i ekranu dotykowego w Sudoku?  

Aby uczynić Sudoku online tak wygodnym, jak to tylko możliwe, zintegrowaliśmy 2 tryby gry, tryb dla myszy na PC i tryb dla ekranu dotykowego. Sudoku online próbuje automatycznie określić właściwy tryb, ale tryb gry można również przełączyć ręcznie.

Jak działa tryb Sudoku dla myszy?  

W trybie Sudoku dla myszy na komputerze PC małe liczby pomocnicze są przełączane za pomocą prostego kliknięcia myszą, a liczba jest wprowadzana jako rozwiązanie poprzez dwukrotne kliknięcie odpowiedniej liczby pomocniczej.

Obsługa za pomocą myszy jest bardzo bezpośrednia i intuicyjna, bez zbędnych dodatkowych kliknięć.

Jak działa tryb ekranu dotykowego?  

W trybie ekranu dotykowego wyświetlane są dodatkowe przyciski do przełączania się między liczbami pomocniczymi i wprowadzania liczby jako rozwiązania. Dowolne pole Sudoku jest następnie aktywowane przez dotknięcie go, a przyciski te wpływają na to pole.

Bezpośrednie przełączanie liczb pomocniczych jest wyłączone w trybie ekranu dotykowego, zwłaszcza że trudno jest prawidłowo trafić palcem w małe cyfry. Dwukrotne kliknięcie na ekranie dotykowym powoduje powiększanie i pomniejszanie, więc nie można go również używać do obsługi.

Jakie są pomoce do Sudoku?  

Oferujemy 2 pomoce dla Sudoku Online: skanowanie wszystkich wierszy, kolumn i ćwiartek, w tym wyświetlanie wszystkich znalezionych unikalnych rozwiązań oraz opcję wpisania poprawnej liczby w polu.

Narzędzia te są idealne dla początkujących, tzn. możesz uzyskać pomoc, a następnie samodzielnie sprawdzić, dlaczego dane rozwiązanie jest prawidłowe. Ale oczywiście możesz z nich również skorzystać, jeśli utkniesz, zabawa powinna być na pierwszym planie, a nie frustracja związana z utknięciem.

Co dokładnie jest skanowane w Sudoku?  

Przycisk “Skanowanie wszystkiego” ujawnia liczby pomocnicze we wszystkich polach i rozpoczyna proces skanowania we wszystkich wierszach, kolumnach i ćwiartkach, sprawdzając, w których polach która liczba jest zablokowana, a także czy dane pole w wierszu, kolumnie lub ćwiartce musi mieć określoną liczbę. Unikalne rozwiązania są następnie wyróżniane kolorem.

Wszystkie wprowadzone liczby są brane pod uwagę i nie ma dostępu do rozwiązania, tzn. jeśli wcześniej w polu wprowadzono nieprawidłową liczbę, proces skanowania może również wyświetlić nieprawidłowe numery rozwiązań.

Proces skanowania w Sudoku Online również bierze pod uwagę tylko wprowadzone liczby i, w niektórych przypadkach, jasne rozwiązania, które zostały już ustalone. Może być zatem konieczne uwzględnienie “niejednoznacznych” pozycji dla kolejnych numerów rozwiązań, np. jeśli liczba musi znajdować się w jednym z 2 pól w kolumnie/wierszu lub kwadrancie, a inne pozycje w innych kolumnach/wierszach/kwadratach są już zablokowane. Może to prowadzić do tego, że proces skanowania nie znajdzie żadnych dalszych rozwiązań.

Jak odkryć pole Sudoku?  

Za pomocą przycisku “Odkryj” wprowadź prawidłową liczbę w polu Sudoku. Jeśli pole jest już wybrane w trybie ekranu dotykowego, poprawna liczba jest wprowadzana tutaj, w przeciwnym razie pole musi zostać wybrane.

Co jest zapisywane w statystykach Sudoku?  

Statystyki Sudoku rejestrują tylko te rozwiązania, w których rozwiązanie zostało sprawdzone raz na końcu, tzn. wszystkie rozwiązania z pomocami lub sprawdzeniami pośrednimi nie są brane pod uwagę. Istnieje również okno czasowe, jeśli Sudoku zostało rozwiązane niemożliwie szybko lub czas rozwiązania jest zbyt długi, np. z powodu nieobecności w międzyczasie, nie jest ono uwzględniane w statystykach. Aktualizacja statystyk może być również nieznacznie opóźniona.

Jak działa konkurs Sudoku?  

Po rozwiązaniu i sprawdzeniu Sudoku masz możliwość udostępnienia swojego wyniku, w tym linku, w mediach społecznościowych. Jeśli znajomy kliknie ten link, zobaczy określone czasy i działania w [] przed zegarem i na przyciskach i może spróbować być lepszy, a następnie może również udostępnić swój wynik.

Czym jest tryb wysokiego kontrastu w Sudoku?  

Oprócz jasnych i ciemnych wzorów, istnieje również opcja wyświetlania strony internetowej i Sudoku w wysokim kontraście, tj. czystej czerni i bieli. W Sudoku podane liczby są wówczas wyświetlane z ciągłym podkreśleniem, a nieprawidłowo wprowadzone liczby z kropkowanym podkreśleniem. Ta reprezentacja może być używana do kompensacji wszystkich form ślepoty barw.

Jakie są zasady Sudoku?  

Sudoku składa się z 9 kolumn i 9 rzędów, które razem tworzą 81 kwadratów Sudoku, które z kolei są podzielone na kwadratowe ćwiartki 3x3. Liczby 1-9 pojawiają się raz w każdym rzędzie/kolumnie/kwadracie. W prawdziwym Sudoku istnieje tylko jedno rozwiązanie.

( 748 słów = 5455 znaków)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
rozwiązane 0 razy do tej pory
Średni czas: 00:00 minut
Sudoku120.com