Sudoku

 

Ako funguje online Sudoku?  

Naše online Sudoku sa jednoducho používa pomocou myši alebo dotykovej obrazovky. Ak kliknete do prázdneho poľa, zobrazí sa 9 malých pomocných čísel, ktoré môžete prepínať a zadávať ako riešenie do poľa. Okrem toho sú k dispozícii 2 nápovedy, ak sa zaseknete. Číslo môžete tiež vymazať jednoduchým kliknutím naň a pomocné čísla sa opäť zobrazia.

Čísla nápovedy sú k dispozícii v 2 farbách, či použijete obe farby a ako ich použijete, je na vás. Napríklad môžete použiť 2. farbu na označenie 2 možných pozícií čísla v rámci stĺpca/riadku/štvorca, ak už blokujú iné pozície pre toto číslo.

Čo je to režim myši a dotykovej obrazovky v hre Sudoku?  

Aby bolo online Sudoku čo najpohodlnejšie, integrovali sme 2 herné režimy, režim pre myš na počítači a režim pre dotykovú obrazovku. Online Sudoku sa snaží určiť správny režim automaticky, ale herný režim možno prepínať aj manuálne.

Ako funguje režim Sudoku pre myš?  

V režime Sudoku pre myš na PC sa malé pomocné čísla prepínajú jednoduchým kliknutím myšou a číslo sa zadáva ako riešenie dvojitým kliknutím na príslušné pomocné číslo.

Ovládanie myšou je veľmi priame a intuitívne, žiadne zbytočné kliknutia navyše.

Ako funguje režim dotykovej obrazovky?  

V režime dotykovej obrazovky sa zobrazujú ďalšie tlačidlá na prepínanie medzi pomocnými číslami a na zadanie čísla ako riešenia. Ktorékoľvek pole Sudoku sa potom aktivuje ťuknutím naň a tieto tlačidlá potom ovplyvňujú toto pole.

Priame prepínanie pomocných čísel je v režime dotykovej obrazovky deaktivované, najmä preto, že je ťažké správne trafiť malé čísla prstom. Dvojitým kliknutím na dotykovú obrazovku sa zväčšuje a zmenšuje, takže ju nemožno použiť ani na ovládanie.

Aké sú pomôcky na riešenie sudoku?  

Pre Sudoku Online ponúkame 2 pomôcky: skenovanie všetkých riadkov, stĺpcov a štvorcov vrátane zobrazenia všetkých nájdených jedinečných riešení a možnosť zadania správneho čísla do poľa.

Tieto pomôcky sú ideálne pre začiatočníkov, t. j. získať nápovedu a potom sa sami presvedčiť, prečo je toto riešenie správne. Ale samozrejme ich môžete použiť aj vtedy, ak sa zaseknete, v popredí by mala byť zábava, nie frustrácia z toho, že ste sa zasekli.

Čo presne sa v sudoku skenuje?  

Tlačidlo " Skenovanie všetkého" odkryje pomocné čísla vo všetkých poliach a spustí proces skenovania vo všetkých riadkoch, stĺpcoch a kvadrantoch, pozrie sa, v ktorých poliach je ktoré číslo blokované, a tiež, či príslušné pole v rámci riadku, stĺpca alebo kvadrantu musí mať určité číslo. Jedinečné riešenia sa potom farebne zvýraznia.

Zohľadňujú sa všetky zadané čísla a k riešeniu nie je prístup, t. j. ak bolo v niektorom poli predtým zadané nesprávne číslo, proces skenovania môže zobraziť aj nesprávne čísla riešení.

Proces skenovania v aplikácii Sudoku Online tiež berie do úvahy len zadané čísla a v niektorých prípadoch vymazáva už určené riešenia. Preto môže byť potrebné zohľadniť “nejednoznačné” pozície pre ďalšie čísla riešení, napr. ak sa číslo musí nachádzať v jednom z 2 polí v rámci stĺpca/riadku alebo kvadrantu a ostatné pozície v iných stĺpcoch/riadkoch/kvadrantoch sú už v dôsledku toho zablokované. To môže viesť k tomu, že proces skenovania nenájde žiadne ďalšie riešenia.

Ako môžem odhaliť pole sudoku?  

Tlačidlo “Odhaľte stránku” zadá správne číslo do poľa Sudoku. Ak je pole už vybrané v režime dotykovej obrazovky, zadá sa tu správne číslo, inak je potrebné vybrať pole.

Čo sa zaznamenáva do štatistík Sudoku?  

V štatistike Sudoku sa zaznamenávajú len riešenia, pri ktorých bolo riešenie na konci raz skontrolované, t. j. nezohľadňujú sa všetky riešenia s pomôckami alebo priebežnými kontrolami. Existuje aj časové okno, ak bolo sudoku vyriešené nemožne rýchlo alebo je čas riešenia príliš dlhý, napr. z dôvodu neprítomnosti v medzičase, do štatistiky sa nezapočítava. Aktualizácia štatistík sa môže tiež mierne oneskoriť.

Ako funguje súťaž Sudoku?  

Po vyriešení a skontrolovaní sudoku máte možnosť zdieľať svoj výsledok vrátane odkazu na sociálnych sieťach. Ak priateľ klikne na tento odkaz, uvidí zadané časy a akcie v [] pred časovačom a na tlačidlách a môže sa pokúsiť byť lepší a potom môže tiež zdieľať svoj výsledok.

Čo je to režim vysokého kontrastu v hre Sudoku?  

Okrem svetlého a tmavého vyhotovenia je k dispozícii aj možnosť zobrazenia webovej stránky a sudoku vo vysokom kontraste, t. j. čisto čiernobielo. V Sudoku sa potom zadané čísla zobrazujú plným podčiarknutím a nesprávne zadané čísla bodkovaným podčiarknutím. Toto zobrazenie možno použiť na kompenzáciu všetkých foriem farboslepoty.

Aké sú pravidlá sudoku?  

Sudoku sa skladá z 9 stĺpcov a 9 riadkov, ktoré spolu tvoria 81 štvorcov sudoku, ktoré sú zase rozdelené do 3x3 štvorcových kvadrantov. V každom riadku/stĺpci/kvadrante sa raz objavia čísla 1-9. V skutočnom sudoku existuje len jedno riešenie.

( 743 slov = 4985 znakov)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
zatiaľ vyriešené 0-krát
Priemerný čas: 00:00 minút
Sudoku120.com