Sudoku

 

Hur fungerar Sudoku online?  

Vårt online-sudoku är enkelt att använda med musen eller en pekskärm. Om du klickar i ett tomt fält visas 9 små hjälpsiffror som du kan växla mellan och ange som lösning i fältet. Dessutom finns det 2 ledtrådar om du kör fast. Du kan också radera ett nummer genom att klicka på det så visas hjälpnumren igen.

Hjälpnumren finns i 2 färger, om du använder båda färgerna och hur du använder dem är upp till dig. Du kan t.ex. använda den andra färgen för att markera 2 möjliga positioner för ett tal inom en kolumn/rad/kvadrant om de redan blockerar andra positioner för detta tal.

Vad är mus- och pekskärmsläge i Sudoku?  

För att göra online-Sudoku så bekvämt som möjligt har vi integrerat två spellägen, ett läge för musen på datorn och ett läge för pekskärmen. Online-Sudoku försöker automatiskt välja rätt läge, men spelläget kan också ändras manuellt.

Hur fungerar Sudokus musläge?  

I Sudoku-läget för musen på datorn växlas de små hjälpnumren med ett enkelt musklick och ett nummer anges som lösning genom att dubbelklicka på motsvarande hjälpnummer.

Användningen med musen är mycket direkt och intuitiv, inga onödiga extra klick.

Hur fungerar pekskärmsläget?  

I pekskärmsläget visas ytterligare knappar för att växla mellan hjälpsiffrorna och för att ange en siffra som lösning. Varje Sudoku-fält aktiveras sedan genom att trycka på det och dessa knappar påverkar sedan detta fält.

Direkt växling av hjälpsiffrorna är avaktiverad i pekskärmsläget, särskilt eftersom det är svårt att träffa de små siffrorna korrekt med fingret. Dubbelklick på pekskärmen zoomar in och ut, så den kan inte heller användas för manövrering.

Vilka är Sudoku-hjälpmedlen?  

Vi erbjuder 2 hjälpmedel för Sudoku Online: skanning av alla rader, kolumner och kvadranter, inklusive visning av alla unika lösningar som hittats, och möjligheten att ange ett korrekt nummer i ett fält.

Dessa verktyg är idealiska för nybörjare, dvs. få hjälp och sedan se själv varför denna lösning är korrekt. Men naturligtvis kan du också använda dem om du fastnar, det roliga bör vara i förgrunden, inte frustrationen över att fastna.

Vad är det egentligen som skannas i Sudoku?  

Knappen “Skanna allt” avslöjar hjälpnumren i alla fält och startar en skanningsprocess i alla rader, kolumner och kvadranter, ser i vilka fält vilket nummer är blockerat och även om respektive fält inom raden, kolumnen eller kvadranten måste ha ett visst nummer. Unika lösningar markeras sedan med färg.

Alla inmatade nummer beaktas och det finns ingen åtkomst till lösningen, dvs. om ett felaktigt nummer tidigare har matats in i ett fält kan skanningsprocessen också visa felaktiga lösningsnummer.

Skanningsprocessen i Sudoku Online tar också bara hänsyn till de angivna siffrorna och, i vissa fall, tydliga lösningar som redan har bestämts. Det kan därför vara nödvändigt att beakta “tvetydiga” positioner för ytterligare lösningsnummer, t.ex. om ett nummer måste vara i ett av 2 fält inom en kolumn/rad eller kvadrant och andra positioner i andra kolumner/rader/kvadranter redan är blockerade på grund av detta. Detta kan leda till att skanningsprocessen inte hittar några ytterligare lösningar.

Hur avslöjar jag ett Sudoku-fält?  

Med knappen " Avtäcka" anger du rätt siffra i Sudoku-fältet. Om ett fält redan är valt i pekskärmsläget anges det korrekta numret här, annars måste ett fält väljas.

Vad registreras i Sudoku-statistiken?  

Sudoku-statistiken registrerar endast lösningar där lösningen har kontrollerats en gång i slutet, dvs. alla lösningar med hjälpmedel eller mellanliggande kontroller tas inte med i beräkningen. Det finns också ett tidsfönster, om ett sudoku löstes omöjligt snabbt eller om lösningstiden är för lång, t.ex. på grund av frånvaro under tiden, ingår det inte i statistiken. Uppdateringen av statistiken kan också fördröjas något.

Hur fungerar Sudoku-tävlingen?  

När du har löst och kontrollerat ett sudoku har du möjlighet att dela ditt resultat, inklusive en länk, på sociala medier. Om en vän klickar på denna länk kommer de att se de angivna tiderna och åtgärderna i [] framför timern och på knapparna och kan försöka bli bättre och kan sedan också dela sitt resultat.

Vad är högkontrastläget i Sudoku?  

Förutom den ljusa och mörka designen finns det också möjlighet att visa webbplatsen och Sudoku i hög kontrast, dvs. rent svartvitt. I sudokun visas då de angivna siffrorna med en heldragen understrykning och felaktigt angivna siffror med en streckad understrykning. Denna representation kan användas för att kompensera för alla former av färgblindhet.

Vilka är Sudoku-reglerna?  

Ett sudoku består av 9 kolumner och 9 rader, som tillsammans bildar 81 sudokurutor, som i sin tur är indelade i 3x3 kvadratiska kvadranter. Siffrorna 1-9 förekommer en gång i varje rad/kolumn/kvadrant. I ett riktigt Sudoku finns det bara en lösning.

( 756 ord = 5004 tecken)

Sudoku Online


00:00
6
7
3
8
7
4
9
8
9
4
6
9
6
3
5
2
1
5
4
1
8
4
löst 0 gånger hittills
Genomsnittlig tid: 00:00 minuter
Sudoku120.com