Sudoku PDF

 

Är Sudoku-utskrifterna här kostnadsfria?  

Ja, på Sudoku120.com är Sudokus att skriva ut och Sudoku Online gratis!

Hela vårt Sudoku-erbjudande stöds av annonser, så det finns inga kostnader eller registrering krävs. I vissa länder är annonsfri åtkomst också möjlig via Contentpass-nätverket.

Hur ofta finns det nya Sudoku att skriva ut?  

Varje dag erbjuder vi 10 nya PDF-filer med 12 Sudoku-pussel att skriva ut, inklusive lösningar. Du kan också välja hur många Sudokus det ska vara per sida, så att det finns en lämplig storlek för alla.

De 12 lösningarna är alltid kompakta på en sida. Sudoku PDF:er från tidigare år är fortfarande tillgängliga, välj bara datum.

Hur kan jag skriva ut Sudoku-pussel från denna webbplats?  

För att skriva ut Sudoku-pusslen behöver du en PDF-läsare, som redan finns installerad på de flesta datorer. Annars kan den laddas ner kostnadsfritt från Adobes webbplats.

PDF är ett filformat som säkerställer att dokument visas på samma sätt på alla enheter, vilket naturligtvis också gäller för utskrift på papper.

Finns det Sudoku-pussel med lösningar att skriva ut?  

Ja, Sudoku PDF:erna från Sudoku120.com innehåller alltid lösningarna direkt i PDF:en, de skrivs ut kompakt på 1 extra sida. Så var och en kan själv bestämma om de vill skriva ut dem eller inte.

Vår partnerwebbplats erbjuder också Sudoku to print gratis. Lösningarna finns också här.

Är de utskrivbara Sudoku-pusslen i PDF-format?  

Ja, alla Sudoku-pussel för utskrift på Sudoku120.com är i PDF-format så att de kan skrivas ut utan problem. A4 har valts som pappersstorlek för Sudoku PDF:erna, eftersom det är den internationella standarden. För andra pappersformat kan PDF-läsaren skala mallen i enlighet med detta.

Finns det stora Sudoku-pussel att skriva ut?  

På Sudoku120.com kan du bestämma storleken på de enskilda Sudoku i PDF-filerna genom antalet Sudoku per sida. Det finns 1, 2, 4, 6 eller 12 sudoku per sida. Lösningarna är alltid kompakta på 1 extra sida.

Finns det Sudoku PDF:er för nybörjare?  

Sudoku för utskrift finns i 5 svårighetsgrader, där nivå 1 är den lättaste. Svårighetsgraden för ett sudoku bestäms dock inte, som man ofta tror, av antalet siffror som ges, utan enbart av de tekniker som krävs för att lösa det.

Speciellt för nybörjare erbjuder vår Sudoku Online ytterligare hjälp, så att Sudoku-fälten kan skannas och lösningar visas. En nybörjare kan sedan leta upp varför dessa lösningar är korrekta. Eller så kan du helt enkelt avslöja ett Sudoku-fält.

Kan jag öppna Sudoku PDF-filer på min smartphone?  

Ja, det finns också PDF-läsare för moderna smartphones, så du kan också öppna PDF-filerna med dem för att skriva ut Sudoku-pusslen.

Vad är filstorlekarna på Sudoku PDF:erna?  

Sudoku-PDF:erna är 20-30 KB stora, beroende på inställningarna. Ytterligare grafik har utelämnats, och färg och gråskala har också utelämnats, så att endast svart bläck används för att skriva ut Sudoku-pusslen.

Får jag skicka Sudoku PDF vidare?  

I en rent privat miljö får PDF-filerna med Sudoku-pusslen för utskrift naturligtvis skickas vidare utan kostnad. Det är dock förbjudet att erbjuda dem offentligt på en webbplats eller liknande.

De utskrivna Sudoku-pusslen får distribueras så länge detta sker kostnadsfritt. Det finns numera även läkarmottagningar och sjukhus som ställer ut tryckta Sudoku-pussel i väntrummet.

( 516 ord = 3445 tecken)

Sudoku att skriva ut

Sudoku per sida:
4
4
NivåPDF

1 Sudoku_2024-07-22_1A.pdf( 5 )
Sudoku_2024-07-22_1B.pdf( 0 )
2 Sudoku_2024-07-22_2A.pdf( 0 )
Sudoku_2024-07-22_2B.pdf( 0 )
3 Sudoku_2024-07-22_3A.pdf( 0 )
Sudoku_2024-07-22_3B.pdf( 0 )
4 Sudoku_2024-07-22_4A.pdf( 0 )
Sudoku_2024-07-22_4B.pdf( 0 )
5 Sudoku_2024-07-22_5A.pdf( 0 )
Sudoku_2024-07-22_5B.pdf( 0 )
Sudoku120.com